Μετανάστευση και Παλιννόστηση: Επιπτώσεις σε Παιδιά και Εφήβους (pdf)

Οι µετακινήσεις πληθυσµών µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ή την αποφυγή διώξεων και πολιτικών συγκρούσεων είναι ένα οικουµενικό και διαχρονικό φαινόµενο, το οποίο παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες. Σχεδόν όλες οι χώρες του κόσµου έχουν µετατραπεί σε χώρες αποδοχής ή αποστολής µεταναστών µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση πλουραλιστικών κοινωνιών, όπου ποικίλες, πολιτισµικά διαφορετικές οµάδες µε διαφορετικά ήθη, έθιµα και παραδόσεις συνυπάρχουν στα πλαίσια της ίδιας κοινότητας (Berry, 2003). Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 175 εκατοµµύρια άνθρωποι (περίπου 3,5% του πληθυσµού της γης) ζουν µακριά από τις πατρίδες τους για διάστηµα µεγαλύτερο από ένα χρόνο και θεωρούνται µετανάστες (Τσάκαλος, 2000). Σε 22,3 εκατοµµύρια ανέρχονται οι πρόσφυγες (UNHCR, 2001), ενώ ο αριθµός των γυναικών και των ανηλίκων που ετήσια µετακινούνται λαθραία κυµαίνεται µεταξύ 700.000 και 2.000.000. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 1985 έως το 2000 ο πληθυσµός ξένης υπηκοότητας αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του 39% (Μπάγκαβος, 2003), ενώ στις ΗΠΑ η αναλογία µεταξύ γηγενών και µεταναστών µαθητών είναι 5 προς 1, µε την πρόβλεψη ότι το 2040 ο ένας στους τρεις µαθητές θα είναι ξένης καταγωγής (SuárezOrozco & Suárez-Orozco, 2001).

μετανάστευση – Παυλόπουλος

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό