Ισότιμοι Πολίτες

Βίντεο της οργάνωσης «Το Generation 2.0 RED»  μιας οργάνωσης νέων μεταναστευτικής και μη καταγωγής που μάχονται υπέρ των δικαιωμάτων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό