ερωτηματολόγια ανίχνευσης αναγκών του προγράμματός μας

Κατά τη διάρκεια κάθε κινητικότητας εκπονήθηκαν ερωτηματολόγια από την παιδαγωγική ομάδα του 3ου ΓΕΛ Κέρκυρας – σχολείου συντονιστή. Πρόκειται για ερωτηματολόγια (ανώνυμα και μη) αξιολόγησης των επιμέρους δράσεων και των κινητικοτήτων, προκειμένου να εκτιμήσουμε την πρόοδο και την ποιότητά τους, μετρώντας τη γνώμη και των εκπαιδευτικών  και των μαθητών/μαθητριών. Επίσης, με διάφορα είδη ερωτήσεων μαθητές και καθηγητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν οποιαδήποτε σκέψη, δυσαρέσκεια ή ιδέα τους για βελτίωση των αποτελεσμάτων. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων  οδήγησε σε πρόληψη κενών ή αδυναμιών σε επόμενη δράση ή κινητικότητα.

Ακολουθούν δείγματα ερωτηματολογίων :

isar-syn-6-erotimatologia

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό