7η Συνάντηση Ομάδας Erasmus plus

27 Μαρ, 2016

Το Σάββατο 27/03/2016 πραγματοποιήθηκε η έβδομη συνάντηση της ομάδας Erasmus Plus του σχολείου μας. Στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής προβλήθηκε υλικό ευαισθητοποίησης και ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές /μαθήτριες. Στη συνέχεια τα παιδιά, αφού χωρίστηκαν σε υποομάδες, κλήθηκαν να εμπνευστούν και να προτείνουν motto για την ιστοσελίδα του προγράμματός μας. Παρουσιάστηκαν τουλάχιστον είκοσι προτάσεις από τους μαθητές οι οποίες θα αξιολογηθούν στην επόμενη συνάντηση και θα γίνει η επιλογή της πιο κατάλληλης για το θέμα μας.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό