ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

20160412_094928

παρουσίαση ελληνικής αποστολής

20160413_100842

κοινή φωτογραφία στη Μπράνγκα

IMG_1135

προετοιμάζοντας την έκθεση φωτογραφίας

IMG_1086

στο αμφιθέατρο του σχολείου

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein