Φωτογραφίες 1ης διεθνούς συνάντησης. Νοέμβριος 2015

IMG_0109IMG_0072IMG_0023IMG_0272IMG_0076IMG_0123IMG_0043IMG_0032IMG_0029IMG_0006IMG_0005IMG_0180

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό