1η Διεθνής Συνάντηση Κέρκυρα Νοέμβρης 2015

Κέρκυρα, 12-14/11/2015

πρόγραμμα «Μετανάστευση, ρατσισμός, άρση στερεοτύπων» (ISAR)

(2015-1-EL01-KA219-014035)

 

Η διακρατική συνάντηση του προγράμματός μας «Μετανάστευση, ρατσισμός, άρση στερεοτύπων στο πλαίσιο του Erasmus plus, διεκπεραιώθηκε με επιτυχία! Όλοι οι βασικοί μας στόχοι εκπληρώθηκαν, αφού καταφέραμε με ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο να γνωριστούμε μεταξύ μας, πριν συζητήσουμε εκτενώς και διεξοδικά τα επιμέρους ζητήματα της αίτησης. Μέσα σε πολύ καλή ατμόσφαιρα, παρουσιάστηκαν οι στόχοι της συνάντησης και αναλύθηκαν οι βασικές συνιστώσες του προγράμματος. Επίσης, όλοι μαζί καταλήξαμε στις θεμελιώδεις αρχές της συνεργασίας μας, προκειμένου να προληφθούν και να αποφευχθούν δυστοκίες και προβλήματα.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, υλικά και άυλα, καθώς και τα μέσα επικοινωνίας και οι παιδαγωγικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, παρουσιάστηκαν ενδελεχώς οι κινητικότητες (ημερομηνία διεξαγωγής τους, δραστηριότητες και παραγόμενα προϊόντα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις συναντήσεις) και από κοινού όλοι οι εταίροι συμφωνήσαμε σε ένα καινούριο χρονοδιάγραμμα κινητικοτήτων. Εκτεταμένη αναφορά, εξάλλου, έγινε και στη δημιουργία ιστοσελίδας, που είναι το βασικό μέσο διάδοσης των αποτελεσμάτων μας, αλλά και διατήρησής τους μετά το πέρας του προγράμματος.

Τέλος, ορίστηκαν με σαφήνεια και ακρίβεια οι ημερομηνίες όλων των εξ αποστάσεως συναντήσεων, εκπαιδευτικών και μαθητών, προκειμένου εμπρόθεσμα, βάσει των στόχων μας, να ανεβάζουμε υλικό και αποτελέσματα στην ιστοσελίδα μας. Ειδική αναφορά έγινε στην αξιολόγηση του προγράμματος, με ερωτηματολόγια που θα αποβλέπουν στην ανατροφοδότηση και την πρόληψη δυσκολιών, αλλά και στην εκτίμηση μετρήσιμων δεικτών.

 

 

Το πρόγραμμα της 1ης συνάντησης:   isar-programme-transnational-meeting-05-11

Υποδεχόμαστε στο σχολείο μας τους καθηγητές των σχολείων – εταίρων :

IMG_0180

 

Ο διευθυντής  του σχολείου μας κ. Γατσούλης παρουσία του Περιφερεακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κ. Γκούση, καλωσορίζει τους φιλοξενούμενούς μας:  img_0151

Στο δημαρχείο της πόλης μας, με τον αντιδήμαρχο :

img_0207

Από την επίσκεψή μας στο Αχίλλειο  img_0276

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό