έκθεση φωτογραφίας στο Agrupamento de Escolas de Carvalhos.

Στην κινητικότητα της Πορτογαλίας οργανώθηκε έκθεση φωτογραφίας.Οι φωτογραφίες ήταν εμπνευσμένες από το θέμα του προγράμματός μας.

20160415_102452 20160415_102500 20160415_102517 20160415_102529 20160415_102545 20160415_102629 20160415_104241 20160415_104245 20160415_104248 20160415_104251 20160415_104313 20160415_104321 20160415_104325 20160415_104329 20160415_104348 20160415_104404 20160415_104419 20160415_104427 20160415_104432 20160415_104440 20160415_104703 20160415_104454 20160415_104712 20160415_104712 20160415_104510 20160415_104514 20160415_104518 20160415_104521 20160415_104526 20160415_104541 20160415_104645 20160415_104648 20160415_104653 20160415_104658 20160415_104703 20160415_104708 20160415_104712 20160415_104716 20160415_104724 20160415_104731 20160415_104758 20160415_104802 20160415_104808 20160415_104812 20160415_104820

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό