Γράμμα στον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο της 6ης κινητικότητας ,οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ,έγραψαν ένα γράμμα στον Έλληνα πρωθυπουργό.Στο γράμμα αυτό αποτυπώνονται οι ανησυχίες των μαθητών ,σε θέματα μετανάστευσης ,ρατσισμού,στερεοτύπων.Η γλώσσα του γράμματος είναι η Αγγλική.

To the Prime Minister of Greece,

We are a group of students coming from Portugal ,Spain ,Latvia ,Italy, Greece and Turkey and we are part of a Erasmus + project called ‘’ISAR’’ –Immigration, Stereotypes ,and Racism-.After 2 years of working and discussing various topics related to the project we believe that we’ve became very sensitive about them and now we like to address to you our thoughts.

First and foremost, immigration is not a simple issue because it’s    really prevalent and as we realized it concerns each of our countries .We are all witnessing the dramatic situation that all immigrants and refugees are going through.

Thousands of people are dying in their attempt to have a normal live .It has come to our understanding that often immigration leads stereotypes and when these do not correspond to reality they stoutly Racism.

If we want to make changes concerning these issues, being inactive is not a solution .Cooperation between countries and people are essential for a peaceful coexistence. If all countries had open borders for immigrants and refugees then they would be equally distributed in all Europe. Another significant solution is to understand what these people are going through .It is now the government’s responsibility to make people more sensitive through the media and education.

We mainly want to express you our desire for a better and more peaceful world .This is not possible without your aid and cooperation with other countries.

 

Yours sincerely

Erasmus + team

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό