ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 23/03/2017

Barcelona Pozzo di Gotto, 23 March 2017

Dear Prime Minister,

We are a group of students from the Erasmus+ project KA2 “Immigration, stereotypes and racism” and come from different Countries. The reason why we are writing this letter is to give some suggestions to improve problems about immigration.

First of all, we should take measures such as giving them rights to work and freedom of movement.

Secondly, immigrants form small businesses, which provide employment. We need to provide opportunities for connectivity, electricity, education and access to capital and banking. Also we should consider the economic zone such as letting them to have access to labour and inward investment.

Third, the most important thing is to teach children in school about war, racism and immigration, so as to make them better people. There are enormous ways to improve the refugee problem that we have.

Moreover, it would be good for every country to add some more new laws about migrants and if someone doesn’t respect and follow them, their behaviour will have some consequences.

Lastly, we need to make charity organizations, so that they can participate people in order to help the refugees to find a place to live and get food.

Hope you can take our suggestions into consideration. We will look forward hearing from you.

Yours sincerely,

Erasmus+ students

Teodors from Latvia

Diogo from Portugal

Andres from Spain

Nurettin from Turkey

Greta from Greece

Valeria from Italy

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό