παρουσίαση ιστορίας μετανάστευσης των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κινητικότητας ,οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα ,παρουσίασαν την ιστορία της μετανάστευσης τους ,από το 1900 ,μέχρι σήμερα .Όσοι είχαν τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού ,ανεκτικού Ευρωπαίου πολίτη ,που αποδέχεται το διαφορετικό και την Ιστορία των κρατών που συμμετέχουν,παρέμειναν στο χώρο και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον όλες τις παρουσιάσεις.

Η Ελλάδα παρουσίασε τη μετανάστευση Ελλήνων στην Αυστραλία ,Γερμανία,ΗΠΑ, τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη μετανάστευση  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε αυτές τις χώρες ,μέχρι να αφομοιωθούν.

Η Ισπανία παρουσίασε τη μετανάστευση σε ΗΠΑ και σε χώρες της λατινικής Αμερικής καθώς και στην Γερμανία.

Η Πορτογαλία παρουσίασε τη μετανάστευση σε χώρες της λατινικής Αμερικής.

Η Τουρκία επικεντρώθηκε στην μετανάστευση Τούρκων στη Γερμανία.

Η Λετονία παρουσίασε την αναγκαστική και βίαιη μετανάστευση/μετακίνηση πληθυσμών της πρώτα από τους ναζί στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο  και μετά από τους σοβιετικούς της ΕΣΣΔ ,όπου μετακινήθηκαν στη Σιβηρία ,στα Γκουλάγκ(στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας).

Η Ιταλία παρουσίασε τη μετανάστευση σε ΗΠΑ ,όπου και μετακινήθηκε το μεγαλύτερο μέρος Ιταλών μεταναστών, και Γερμανία.

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό