3η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2016

Από την υποδοχή στο σχολείο 

 

Το δέντρο που όλοι οι μαθητές έφτιαξαν μαζί

 

Όλοι μαζί σε βιωματικό παιχνίδι

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό