Φωτογραφίες απο την 3η κινητικότητα

20161006_120602

παρουσίαση των έργων που δημιούργησαν οι ομάδες των μαθητών

20161006_094150

το πολυπολιτισμικό δέντρο που δημιούργησαν οι μαθητές του Erasmus

20161009_120831

Φωτογραφία στην Kuldiga

20161003_112846

επίσκεψη σε εργαστήριο κατασκευής πιάνων και εκκλησιαστικών αρμονίων

20161003_101005

ελληνική αποστολή .πρώτη μέρα στο σχολείο

20161006_102809

δημιουργώντας ομαδικά έργα τέχνης

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein