Πρόγραμμα

Για ποιο λόγο υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα

Η μετανάστευση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις σημερινές κοινωνίες ως πολυπολιτισμικές στην Ευρώπη. Οι κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονται στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας μπορεί να είναι σχέσεις ισότιμης συνεργασίας ή αντίθετα σχέσεις άνισης μεταχείρισης, διακρίσεων και προκαταλήψεων. Ο κάθε πολιτισμός έχει τον χώρο του, αλλά ο χώρος αυτός είναι ανοιχτός προς τον άλλον. Αυτό είναι προϋπόθεση για την επιβίωση κάθε πολιτισμού . Η υποδοχή του καινούριου είναι πρόοδος.
Ο μετανάστης στη χώρα που έρχεται αναζητά άσυλο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά και οικονομικά που θα του επιτρέψουν να συνεχίσει τη ζωή του με αξιοπρέπεια σε ασφαλείς συνθήκες. Η προσαρμογή του στη χώρα μετανάστευσης είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζεται συμπαράσταση στο τελείως διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, λόγω δυσκολίας στη γλώσσα και προσαρμογή σε άλλη κουλτούρα. Η νέα πατρίδα πρέπει να τους δώσει εφόδια που δίνει και στους δικούς της ανθρώπους. Ακόμα μεγαλύτερη στήριξη όμως χρειάζονται τα παιδιά των μεταναστών, τα οποία καλούνται να φοιτήσουν στο σχολείο μη γνωρίζοντας πολύ καλά έως καθόλου τη γλώσσα και τα ήθη της νέας τους « πατρίδας ».Η ομαλή ένταξη και η αξιοποίηση του πνευματικού και πολιτιστικού τους υπόβαθρου αποτελούν αναγκαιότητα κάθε Ευρωπαϊκού κράτους που λειτουργεί ως χώρα υποδοχής για μετανάστες Ευρωπαίους ή μη. Η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο από το αυστηρό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου αλλά και από δράσεις και προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν ουσιαστικά, βάζοντας στο περιθώριο τις διαφορές που τυχόν έχουν.
Ως βασική ιδέα λοιπόν της εργασίας που προτείνουμε ( για το πρόγραμμα Erasmus +) είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βιωματικά και διαθεματικά την ταυτότητα του μετανάστη και του πρόσφυγα και να συνειδητοποιήσουν πως όλοι εν δυνάμει είμαστε πρόσφυγες ή μετανάστες . Έτσι ώστε να πάψουν να υπάρχουν προκαταλήψεις και διαχωρισμοί, αρχικά μέσα στο σχολικό περιβάλλον και στη συνέχεια στο ευρύτερο κοινωνικό.
Η μετανάστευση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που απασχολεί όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Λετονία και Πορτογαλία, καθώς η καίρια γεωπολιτική τους θέση τις καθιστά χώρες διέλευσης και υποδοχής μεταναστών συνάμα όμως λόγω της οικονομικής κρίσης και χώρες εξωτερικής μετανάστευσης.
Μέσα λοιπόν από τις εργασίες που θα εκπονηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάθε χώρα θα καταθέσει τους τρόπους με τους οποίους υποδέχεται και αφομοιώνει τους μετανάστες και θα ανταλλάξει προτάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού φαινομένου. Η μελέτη του θέματος σε διακρατικό επίπεδο θα συμβάλλει στη συνοχή, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού κοινωνικές ομάδες από διαφορετικές χώρες θα γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και θα αναπτύξουν ενιαίο κώδικα επικοινωνίας για την επίλυση των κοινών προβλημάτων. Άλλωστε μια κοινώς αποδεκτή λύση προερχόμενη από νέους ανθρώπους, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία ενδεχομένως θα υιοθετηθεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό