Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Μετανάστευση, Ρατσισμός, Άρση στερεοτύπων» ISAR βρέθηκε λίγους μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης στην καρδιά της πολιτικής επικαιρότητας της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου. Αναδείχθηκαν ως μείζονος σημασίας η αλλαγή στάσης απέναντι στα ζητήματα αυτά και η προετοιμασία των κοινωνιών μας για την υποδοχή των μεταναστών, καταπολεμώντας τις ρατσιστικές συμπεριφορές και αίροντας τα στερεότυπα που εδράζουν στην ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία.
Μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 15-18 χρόνων και εκπαιδευτικοί από έξι ευρωπαϊκές χώρες συμπορεύτηκαν σε ένα ταξίδι«ανθρωποκεντρικό». Οι συνεργαζόμενες χώρες Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Λετονία,Τουρκία και Ιταλία έχουν πολλά κοινά στοιχεία ως προς το θέμα της μετανάστευσης καθώς όλες τους έχουν βιώσει τη μετανάστευση ντόπιου πληθυσμού προς άλλες χώρες και έχουν αποτελέσει και αποτελούν χώρες υποδοχής μεταναστών και προσφύγων.
Εκτός από την πασιφανή ανθρώπινη διάσταση του θέματος, βασικές προτεραιότητες γύρω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν όλες οι δραστηριότητές μας, υπήρξαν η ενίσχυση μειονεκτούντων μαθητών (άρα και με μεταναστευτικό υπόβαθρο), η ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και η σφυρηλάτηση του ενεργού πολίτη.
Με οδηγό το τρίπτυχο γνώση, ευαισθητοποίηση και δράση – πράξη, υλοποιήσαμε τους στόχους μας που απέβλεπαν διττά σε μετρήσιμα και μη μετρήσιμα αποτελέσματα. Μέσω της ενσυναίσθησης οι μαθητές μας συμμερίστηκαν την τραγωδία των συνανθρώπων μας που εκούσια ή ακούσια αναγκάζονται σε κάθε εποχή να εκπατριστούν. Αποσαφήνισαν έννοιες και συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της λήψης πρωτοβουλιών προκειμένου να συμβάλουν στην επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τον μικρόκοσμό τους και την κοινωνία ολόκληρη. Σε πλαίσιο τυπικής και μη τυπικής μάθησης, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω της συνεργατικής μάθησης καλλιέργησαν τη δημιουργική και κριτική ικανότητά τους, παράλληλα με την ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων τους.
Ομάδες στόχου αποτέλεσαν πρωτίστως οι μαθητές και οι μαθήτριες της ομάδας Erasmus όλων των σχολείων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί των παιδαγωγικών ομάδων. Κατά συστημικό τρόπο, αποδέκτες των αποτελεσμάτων μας έγιναν ολόκληρες οι σχολικές κοινότητες των μαθητών και των καθηγητών και ευρύτερα οι τοπικές κοινωνίες με τους γονείς και τις αρχές του τόπου. Τέλος, διαρκής και αδιάλειπτη υπήρξε και η ενημέρωση πολλών φορέων και υπηρεσιών που σχετίζονται με το θέμα μας, των τοπικών αρχών και όλων των βαθμίδων και των προϊσταμένων αρχών της εκπαίδευσης, καθώς και των Μ.Μ.Ε.(τοπικών και εθνικών).
Οι κοινές δραστηριότητές μας οργανώθηκαν είτε δια ζώσης στις κινητικότητες είτε με ψηφιακό τρόπο μέσω των εικονικών συναντήσεων. Οι μαθητές μας αρχικά γνωρίστηκαν και αλληλεπίδρασαν πριν από κάθε κινητικότητα μέσα από την πλατφόρμα etwinning. Επίσης, εμπλούτισαν με υλικό από όλες τις φάσεις του προγράμματος την ιστοσελίδα του προγράμματος, αποβλέποντας στη διάχυση των αποτελεσμάτων μας και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, παρήγαν και ανέδειξαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία το λογότυπο. Πήραν συνεντεύξεις από μετανάστες μαθητές και εργαζόμενους, φωτογράφισαν και ζωγράφισαν, οργάνωσαν έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής, συμμετείχαν σε πολλά βιωματικά παιχνίδια και έγραψαν σενάριο, σκηνοθέτησαν και έπαιξαν θεατρικά παιχνίδια, παρήγαν βίντεο και οργάνωσαν πολυπολιτισμικό φεστιβάλ, μελέτησαν και παρουσίασαν αποσπάσματα από θεατρικό έργο, έκαναν έρευνα και παρουσίασαν την ιστορία και το νομοθετικό πλαίσιο της μετανάστευσης σε κάθε χώρα, έφτιαξαν κόμικς και συμπλήρωσαν πολλά ερωτηματολόγια ανίχνευσης αναγκών και αξιολόγησης.
Επιπλέον, οι εθνικές μας ομάδες χωριστά διεκπεραίωσαν πολλές δραστηριότητες για την προετοιμασία και οργάνωση των διαφόρων κινητικοτήτων και στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων μας κατά τόπους. Καλλιτεχνικός διαγωνισμός, ομιλίες, διαδραστικές εκδηλώσεις, άνοιγμα του προγράμματος προς την ευρύτερη κοινωνία έλαβαν χώρα πολλαπλά και ποικιλότροπα. Απώτερος στόχος όλων αυτών ήταν δια μέσου της τέχνης και του πολιτισμού να υποβάλουμε στους αποδέκτες μας την ανάγκη για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και των μεταναστών/προσφύγων που δικαιούνται έναν ειρηνικό τόπο διαμονής με αξιοπρεπείς συνθήκες. Άλλωστε, καλό είναι να θυμόμαστε πως όλοι μας μπορεί να βρεθούμε κάποια στιγμή στη θέση τους. Στόχος μας ήταν επίσης γνωρίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο και χρησιμοποιώντας συμβατικά και ψηφιακά μέσα για την εξ αποστάσεως παρέμβαση, να τους υποδείξουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συν-διαμορφώνουν δημοκρατικά τις πολιτικές συνθήκες. Τέλος, επιδιώξαμε να αναδείξουμε πως ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ένα ζωντανό δυναμικό δημιούργημα των πολιτισμών που συναποτελούν την Ευρώπη. Γι’αυτό, δύναται να
υποδεχτεί με ανθρωπιά τους νέους πληθυσμούς που εξ ανάγκης μετακινούνται και να εξασφαλίσει σε όλους τους ευρωπαίους, «γηγενείς» και νεοαφιχθέντες ένα ειρηνικό περιβάλλον στο οποίο τον πρώτο λόγο είχε, έχει και θα έχει ο άνθρωπος και ο πολιτισμός, ως μια διαχρονική απάντηση στο αίνιγμα της Σφίγγας.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό