Σκοπός

Βασικότεροι σκοποί του προγράμματος είναι :

 • Να προσεγγίσουν οι μαθητές την έννοια του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της πολυπολιτισμικότητας .
 • Να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και συνεπώς πρέπει όλοι ανεξαρτήτως να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά .
 • Να γνωρίσουν περισσότερα για τις μορφές υποστήριξης της οργανωμένης δράσης των πολιτών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο συνεργασίας με φορείς όπως η UNICEF ,η Υπάτη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες (UNHCR) , η Διεθνής Αμνηστία και η παγκόσμια οργάνωση για τα δικαιώματα του παιδιού. (να μπουν με λινκ)
 • Να αντιληφτούν την αναγκαιότητα προσωπικής ενεργοποίησης και ανάληψης υπεύθυνης στάσης κυρίως από την πλευρά των εφήβων .
 • Να κατανοήσουν τα προβλήματα που πλήττουν τον σύγχρονο κόσμο .
 • Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να μάθουν να είναι ενεργοί Ευρωπαίοι Πολίτες .
 • Μαθητές και καθηγητές να αναπτύξουν ψηφιακές και γλωσσικές δεξιότητες
 • Να προληφθεί η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη

 

Εξάλλου το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων Ευρωπαϊκών κρατών που διαμορφώνονται κάτω από τις εξής συνθήκες :

 

 • Η πολυμορφία των σύγχρονων κοινωνιών, λόγω εισροής μεταναστών, προσφύγων και παλιννοστούντων και η διαρκής ρευστότητα στο πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθαι που δημιουργεί έξαρση της μετανάστευσης.
 • Η διεύρυνση των «επικοινωνιακών» συνόρων των λαών λόγω της ταχύτητας διάδοσης της χρήσης του διαδικτύου .
 • Η δεδομένη πλέον σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυπολιτισμικότητα του σχολικού χώρου και η ανάγκη διαχείρισης της νέας πραγματικότητας που αναδύεται .
 • Η αναβίωση ρατσιστικών και εθνικιστικών κινημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο .

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό